Målsättning

Smultronställets målsättning


Smultronställets mål är att stimulera alla barns utveckling och lärande samt att erbjuda en trygg förskola, där varje familj
ska känna sig väl omhändertagen och delaktig i verksamheten.

Vi anser att det är viktigt med rutiner så att barnen får en kontinuitet och känner trygghet i vardagen.

På Smultronstället visar vi en stor respekt för barnens åsikter och försöker att fånga upp och förverkliga deras idéer. Då det finns en närhet till skog och strand försöker vi ta tillvara på detta så mycket som möjligt i verksamheten, därmed ska vi även utveckla en respekt för allt levande och att vara rädda om närmiljön. Vi arbetar dagligen med språk och matematik i vardagliga situationer. Andra uttrycksformer som förekommer för att stimulera barnens lärande är rörelse, skapande,  musik och arbetet inom digitala verktyg. En annan viktig del i barnens utveckling är leken, därför är detta något som vi uppmuntrar till och även deltar i.

På Smultronstället ser vi alla barn och förmedlar åsikten "du duger som du är". Därför är det också en självklarhet att vi har en nolltolerans mot all form av kränkande behandling. På vår förskola ska alla ha roligt och vi anser att det är viktigt med humor och att kunna skratta tillsammans.

Smultronställets övergripande mål är att ge alla barn som vistas här en trygg start i livet!